POPAI AWARDS 2024

Poslání soutěže

Středoevropská kancelář POPAI CE pořádá soutěž POPAI  AWARDS o nejlepší reklamní prostředky v oblasti in-store komunikace. Posláním soutěže  je podporovat obor marketing – at retail (marketing v retailu) a nové oborové trendy, které představují reklamu v in-store jako efektivní komunikační médium nejblíže nakupujícímu. Soutěž patří mezi vrcholné události oboru a prezentuje nejnovější prostředky in-store komunikace, systémy podpory prodeje a další podpůrné propagační nástroje.

Soutěž probíhá za podpory světové asociace Shop!/ POPAI a má návaznost na globální soutěž Shop!/POPAI GLOBAL AWARDS a na  celoevropskou soutěž POPAI AWARDS Paris v Paříži.  

Soutěž nabízí výrobcům POP prostředků jedinečnou příležitost zviditelnit  své nejlepší realizace za poslední rok. Široké odborné veřejnosti budou představeny v rámci soutěžní expozice i  v rámci rozsáhlé mediální kampaně. Soutěž také pomáhá zvyšovat prestiž a význam výrobců POP i celého oboru, a to jak v domácím prostředí, tak i v zahraničí.

Důležité termíny:

do 16. 10. 2024 – zaslání přihlášky do soutěže

do 11. 11. 2024 – úhrada přihlašovacího poplatku

27. 11. 2024 – dodání soutěžního exponátu do místa konání dle instrukcí pořadatele

28. 11. 2024 – soutěžní expozice, hodnocení soutěže porotou (od 8:30 do 12:00) a vyhlášení výsledků soutěže po skončení konferenčního programu

28. 11. 2024 od 23.00 – odvoz soutěžních exponátů z místa konání dle instrukcí pořadatele. Odvoz exponátů  bude ukončen 24.11. do 5 hod ráno

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙