27.05.2024

Pro lepší praxi v retailu

Novinka POPAI CESeminář POPAI CE

Další z řady seminářů uspořádaných asociací POPAI CE přinesl konkrétní rady a tipy na řešení vybraných problémů, s kterými se v současnosti potýkají dodavatelé POP i agentury.

Kromě toho, co zákazníka nejvíc láká a co ho zaujme v in-storu, se účastnici semináře dozvěděli o důležitosti a podmínkách pro udělení různých certifikátů a seznámili se s právní problematikou týkající se vadného plnění, nedodržení záruk nebo nákupu na zahraničních tržištích. Další praktické rady, tipy načerpali v panelové diskusi v druhé části semináře.

Odběratelé chtějí záruky

Otázkou, která v současnosti velmi silně rezonuje společností, je ekologie, udržitelnost a udržitelná výroba. Mnoho spotřebitelů požaduje produkty, o kterých jsou přesvědčeni, že vznikly způsobem šetrným k přírodě a životnímu prostředí a že je vyrobila firma, která dodržuje principy udržitelnosti. Tyto požadavky ovšem nejsou kladeny pouze na finálního produkt, ale na celý řetězec od těžby surovin přes výrobu až ke spotřebiteli. Aby požadavku spotřebitelů vyhověli, požadují dnes odběratelé od výrobců certifikát, který zaručuje, že produkt, který od nich odebírají, byl vyroben udržitelně. Což se samozřejmě týká i POS.

FSC pro dřevo

Jedním z nejčastěji používaných materiálů v oblasti POS je papír, respektive lepenka. Podle Pala Leza, technického ředitele firmy Paketo group, je právě tady možné vidět jeden z hlavních trendů, a to recyklace. Obrovskou výhodou lepenky je skutečnost, že ji lze recyklovat několikrát. Jak ale podotýká, mnoho odběratelů dnes požaduje, aby dřevo, tedy vstupní surovina, z které se papír vyrábí nebo která se při recyklaci k recyklátu přidává, pocházelo z udržitelných zdrojů. To je možné prokázat, pokud je jeho producent a později každý, kdo s ním ve výrobním řetězci dále pracuje, držitelem certifikátu PEFC, případně o něco přísnějšího FSC. Přestože jeho získání producenta stojí čas a peníze a musí splnit řadu podmínek, stávají se tyto certifikáty pro další fungování každého dodavatele v podstatě nutností.

K šetrnosti vede EcoVadis

Podobné požadavky na co nejvyšší ekologičnost je v současnosti kladena také na plasty. Přestože jejich výroba a životní cyklus nebudou pravděpodobně nikdy zcela ekologické, jde o to, aby přírodě škodily co nejméně. Jak vysvětluje Kateřina Procházková, Sales Manager CZ, 3A Composites Display Europe, existuje snaha, aby jednorázové plasty v budoucnosti zcela zmizely. Do té doby je s nimi ale třeba pracovat co nejvíc udržitelně. Jednou z takových cest je jejich recyklace, která je dnes možná prakticky na 100 %. Díky náročnosti recyklačního procesu, zejména čištění, je ale cena recyklovaných plastů až o 10 % vyšší. I když jsou od těch „nerecyklovaných“ prakticky k nerozeznání, je zatím otázkou, zda jsou do nich odběratelé ochotni v rámci ekologického chování investovat. Stejně jako u dřeva je možné i pro produkci plastů využít šetrných postupů, které potvrzuje certifikát EcoVadis. Jeho cílem je nasměrovat všechny společnosti k udržitelnosti a zvýšit povědomí o důležitosti udržitelných opatření. Tento certifikát v současnosti začíná požadovat stále více odběratelů, a jak upozorňuje Kateřina Procházková, pokud jej výrobce nemá, může se mu stát, že od něj zákazníci přestanou odebírat.

Nová prodejna s novými prvky

Jak důležitá je in-store komunikace, které prvky fungují a jak se mění zákaznické chování v místě prodeje, ukázaly na příkladu nového konceptu prodejny Rossmann na pražském Václavském náměstí Olga Stanley, manažerka komunikace drogistického řetězce Rossmann, a Tereza Chalupová, Senior Key Account Manager, L’Oreal. Kromě nábytku vyrobeného přímo na míru prodejně, rozkládající se ve třech podlažích, je tato drogerie jako první v ČR vybavena i čistě pánskou zónou. Díky správně zvolené navigaci bylo právě v ní možné ve srovnání s jinými odděleními pozorovat nejvyšší nárůsty tržeb. Prodejna je dále opatřena nasvětlenými hotspoty, které plní edukační funkci, a to jak o jednotlivých produktech a jejich složení, tak o jejich použití tak, aby se dostavil požadovaný výsledek. Zajímavým prvkem je testovací umístění jednoho z hotspotů, který na zákaznice čeká v místech, kam míří jejich oči, pokud při nákupu používají mobilní telefon.

Vady, záruky a mýty

Co je to odpovědnost za vady, co je to záruka a jaký je mezi nimi rozdíl, vysvětlila Jana Horáčková z Advokátní kanceláře Horáček a partneři. Dále ukázala, jakými pravidly se řídit a jak postupovat v případě dodavatelsko-odběratelského řetězce B2B a jaké v této oblasti existují novinky. Mimo jiné varovala před nákupem u neprověřených dodavatelů z území mimo EU, zejména na čínských tržištích, kde je jakékoli vymáhání práva nebo záruky v podstatě neproveditelné. Jak ale upozornila, něco jiného je spolupráce s prověřeným asijským dodavatelem, s nímž má odběratel uzavřenou řádnou smlouvu.

Pavel Neumann

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙